De Aangespannen Haflinger

"Voorop in beweging"

 

Onze algemene ledenvergadering vrijdag 23 maart 2018,
Adrie Kuzee heet iedereen welkom en opent de vergadering, een bijzonder welkom aan erevoorzitter Henk Mulder.
De agenda punten worden op volgorde besproken, de notulen worden goedgekeurd en daarna is de bestuurverkiezing, Jacobine en Ted worden herkozen voor een volgende termijn.
Adrie stelt Rob Posthumus voor, Rob heeft zich kandidaat gesteld om het bestuur compleet te maken als voorzitter van onze vereniging, Rob word unaniem gekozen door de leden die aanwezig zijn.
We zijn als vereniging blij dat we een voorzitter mogen verwelkomen die zich gaat inzetten voor onze vereniging.
Rob bedankt iedereen voor het vertrouwen en heeft er veel zin in.
Daarna krijgt Laura Wierda het woord van onze nieuwe voorzitter, Laura legt uit waarom het Haflingerweekend definitief is gestopt, haar uitleg is te lezen in De Haflinger Postiljon.
Leon Pouls krijgt een mooi cadeau aangeboden, Leon word benoemd tot lid van verdienste.
Leon heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging en speciaal voor Regio Zuid.
Ook Marjan krijgt een leuk cadeau aangeboden, Marjan stopt met de ledenadministratie, Marjan heeft ontzettend vele jaren deze functie uitgevoerd,
Nogmaals hartelijk dank hiervoor Marjan
Annemarie neemt de ledenadministratie over met een nieuw programma die meer van deze tijd is,
digitaal heeft de toekomst en is van deze tijd.
Er word gesproken over nieuw voorstel Contributie en Ted gaat het toelichten, het nieuwe contributiesysteem kunt u inzien in de Postiljon en deze is per 1 januari 2019 van kracht.
Vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging en vaak achter de schermen werken krijgen uit handen van Jacobine een leuk presentje aangeboden.
Het word absoluut gewaardeerd en zijn de kracht van een vereniging.
Henk Mulder krijgt de gelegenheid om te vertellen over de vereniging, hij is trots op alle regio’s.
Een punt van aandacht volgens Henk is het aantal leden, hadden we jaren geleden nog ruim 500 leden,
nu op de peildatum van 1 maart zijn het er 338,
er word gesproken over de toekomst en wat te doen om meer leden naar onze vereniging te krijgen, tenslotte zijn we een gebruikersvereniging en de jeugd heeft de Haflinger ondekt als een goed sportpaard, we moeten ons zeker richten op de jeugd.
Namens de KVTH heeft Jos Nijland vertelt over de nieuwe structuur, ook werd er geluisterd naar Jos die vertelde over de komende Nationale Tentoonstelling die in augustus gaat plaatsvinden.
Het NHPS was niet vertegenwoordigd en we hopen volgend jaar een afvaardiging te mogen begroeten.
Er komt weer een lustrum jaar eraan, spontaan komt het idee om een commissie te gaan samenstellen en geheel onverwachts willen nu al aantal personen zitting nemen.de naam Lustrum Commissie is meteen een feit en gaat zich bezighouden met iedeeën.
De rondvraag volgt en er word een passend antwoord gegeven op enkele vragen.
Tot slot sluit Rob de vergadering en bedankt iedereen nogmaals en wenst alle aanwezige een goede terugreis naar huis.
Daarna was het nog even gezellig nakletsen onder genot van een drankje.

Foto-overzicht


Van onze oud-Voorzitter Jaap de Boer een bericht ontvangen voor publicatie.
Bericht van Jaap de Boer


 

De toekomst van Het Haflingerweekend

Al vele jaren genieten wij samen van onze prachtige Haflingerweekenden, ooit begonnen in Hoenderloo en uitgegroeid tot een groot evenement op het terrein van de KNHS in Ermelo. De Haflingerweekendcommissie heeft in de loop der jaren steeds meer nieuwe gezichten leren kennen.
Het is een hechte groep mensen die met veel enthousisame dit weekend heeft voorbereid en uitgevoerd.Echter, al een aantal jaren merken wij dat de belangstelling voor het evenement aan het afnemen is.Als commissie moesten wij steeds meer moeite doen om de organisatie rond te krijgen.
Verschillende redenenliggen hieraan ten grondslag.Als eerste denken wij de financiële crissis ervoor  gezorgd heeft dat mensen op hun uitgave moesten letten en daarom minder vaak een heel weekend konden komen. Ten tweede worden er steeds meer landelijke activiteiten georganiseerd, waardoor mensen ook keuzes moesten maken. Tot slot was het moeilijk om enthousiaste mensen te vinden die mee wilde helpen met de organisatie van het Haflingerweekend en hier ook genoeg tijd voor vrij konden maken. Wij hebben twee keer het evenement moeten cancelen. Daarna hebben we met een klein groepje toch weer geprobeerd om het evenement van de grond te krijgen. Dat is afgelopen jaar gelukt, maar helaas eindigde de balans toch weer in het rood. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft de tijd die het van ons vroeg. Soms moet men op tijd stoppen. Dat besluit hebben wij dan ook samen met het hoofdbestuur genomen. 2017 was het laatste jaar dat wij het Haflingerweekend hebben georganiseerd. Dat doet ons pijn in het hart, maar het is nu tijd voor nieuwe initiatieven met nieuwe mensen en frisse iedeeën. Wij willen ieder danken  die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het laten slagen van de mooie haflingerweekenden. Dat we elkaar nog maar vaak tegen mogen komen op andere evenementen.

Een sportieve groet,
Laura wierda, namens de hele Haflingerweekend-commissie.

 


Constructieve algemene ledenvergadering 24 maart 2017, veel leden zijn aanwezig geweest en we hebben Erik van Willenswaard uitgezwaaid als voorzitter, na zeven jaar bestuursfunctie heeft Erik besloten om te stoppen, helaas op moment geen voorzitter en deze is vacant, weet u een geschikt persoon laat het ons weten, Erik heeft uit handen van Ted Prins een mooi cadeau ontvangen voor zijn inzet, waaronder een mooi glas met ons logo erop. Erik nogmaals via onze facebookpagina bedankt voor je inzet. Lei Corstjens is tijdens de vergadering benoemd tot Lid van verdienste, Lei van harte gefeliciteerd, bedankt voor je inzet. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en al onze vrijwilligers mochten een mooi lentebloemetje ontvangen uit handen van Jacobine. Namens NHPS was Nel Oolman aanwezig en voor KVTH Jos Nijland. beide hebben de aanwezige toegesproken. Na afloop nog een kort samenzijn onder genot van een drankje en portie bitterballen.

Foto-overzicht